You have no items in your shopping cart.

Subtotaal: € 0,00
0 0

Privacy Policy

3DCARPETS RETOUR & PRIVACY

 

Wanneer u online iets aanschaft wordt u door de overheid in bescherming genomen in de vorm van een afkoelingsperiode van zeven (7) werkdagen. . Deze periode moet voorkomen dat mensen doordat het zo makkelijk is om online iets te kopen achteraf spijt krijgen van hun aankoop. Dit betekent echter niet dat het daarmee het probleem van de aanbieder wordt; ook de aanbieder heeft rechten. Het kleed zal namelijk alleen terug genomen worden als deze ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd wordt.

 

WELKE KOSTEN ZIJN VOOR MIJN REKENING?

De kosten voor het opsturen van het kleed zijn voor uw rekening. Indien het kleed binnen de garantievoorwaarden teruggenomen kan worden zal deze kosteloos vervangen worden; u betaalt dan enkel de retourkosten ad. € 6,95,-. Indien het kleed niet binnen de garantievoorwaarden teruggenomen kan worden bedragen de onderzoekskosten €25,- (inclusief € 6,95,- retourkosten).

 

VEILIG WINKELEN

De afgelopen jaren zijn aankopen die worden gedaan via internet gigantisch toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkeling is er nog steeds weinig vertrouwen bij de consument om aankopen via internet te doen. Er zijn immers nog steeds onbetrouwbare bedrijven die niet correct handelen. Consumenten kunnen bij 3DCarpets betrouwbaar en veilig kopen.

 

PRIVACY BEPALING

Al je vragen, opmerkingen en aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden afgehandeld. In geen enkel geval zullen jouw gegevens aan derden worden verstrekt. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 3DCarpets en zullen worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ons, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Consument heeft ten alle tijde het recht zijn gegevens in te zien, en kan deze zo nodig laten aanpassen.

 

DISCLAIMER

Het gebruik van enige informatie door een bezoeker c.q. gebruiker van deze site, verkregen middels het bezoek aan deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. 3DCarpets spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante informatie waarnaar wordt verwezen en waarin 3DCarpets . als doorgeefluik fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan 3DCarpets niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. 3DCarpets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door onjuist gebruik van producten of uit aangeboden of verwezen informatie. De site www.3DCarpets.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van 3DCarpets worden gehost. 3DCarpets is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 3DCarpets geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken we u zich per e-mail tot ons te richten via info@3dcarpets.nl