You have no items in your shopping cart.

Subtotaal: € 0,00
0 0

Over perspectief

Over perspectief en optisch bedrog

Een aantal verschillende definities:

Lijnperspectief: een methode om de diepte zoals die wordt gezien in werkelijkheid, weer te geven op het platte vlak. Perspectieven van een ruimtelijk object stemmen in hoge mate overeen met het natuurlijke beeld dat een beschouwer van de werkelijkheid zou kunnen krijgen.

Perspectief: Manier waarop voorwerpen zich van een bepaald punt uit aan het oog vertonen.

Een techniek voor het uitbeelden van ruimtelijke verhoudingen en driedimensionale voorwerpen op een plat grondvlak teneinde een soortgelijk effect te verkrijgen als door het menselijk oog wordt waargenomen. 

Wordt gebruikt voor grafische technieken waarmee wordt getracht diepte te suggereren, of voor weergaven door middel van een geometrische projectie, waarbij één of meer verdwijnpunten worden gebruikt.

Optisch bedrog

Gezichtsbedrog of een optische illusie is iets wat het oog waarneemt, dat door de hersenen anders geïnterpreteerd wordt. Gezichtsbedrog toont meestal eigenschappen van ons visueel perceptiesysteem aan, de mechanismen in de hersenen die grotendeels bepalen wat wij menen waar te nemen. 

Een optische illusie is eigenlijk niet meer dan het in de maling nemen van je hersenen, ook wel gezichtsbedrog genoemd. Je ogen nemen iets waar wat de hersenen anders interpreteren dan dat de werkelijkheid is. 

De informatie die via de ogen verkregen wordt, zal in je brein namelijk maar voor 20% gebruikt worden om een beeld te vormen. De rest wordt door de hersenen zelf aangevuld. Dit doen ze door middel van eerdere ervaringen, verwachtingen en andere zintuigen. De foutjes die in het proces ‘zien’ optische illusies leveren kun je grofweg in twee categorieën onder verdelen. (bron Leerwiki)

  • De hersenen vullen de basis van 20% verkeerd aan of
  • De informatie verkregen via het oog klopt niet.  

Deze tweede categorie is bij de 3Dkleden van belang. ‘De informatie via het oog verkregen klopt niet, of is in dit geval gemanipuleerd.

Over de 3Dkleden zou je kunnen zeggen

Als je weet waar iemand gaat staan, dan zou je de lijnperspectieftekening zo kunnen beinvloeden/tekenen als of het lijkt alsof de werkelijkheid qua perspectief doorloopt in/op het kleed.  Je ogen nemen iets dus iets waar  wat de hersenen anders interpreteren dan dat de werkelijkheid is. Het lijn perspectief versterkt met een bijpassende licht/schaduwwerking vallen binnen de 20%. Dat wat we zien. De hersenen zullen gegevens zelf proberen aan te vullen.

Ervaringen, verwachtingen en andere zintuigen zullen je tegenwerken om te geloven dat je het visuele beeld echt gelooft.

Waarom werkt een foto of film nog beter?

Als je naar een gemaakte foto van een 3Dkleed  kijkt waarop een gemanipuleerd lijnperspectief is te zien, vallen alle bovenstaande regels weg.  Ervaringen, verwachtingen en andere zintuigen. Je ziet op het beeld dat het perspectiefisch klopt. De hersenen kunnen dit niet anders intepreteren.