You have no items in your shopping cart.

Subtotaal: € 0,00
0 0

Algemene voorwaardenArtikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u aantreft op www.3dcarpets.nl

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door 3DCarpets schriftelijk worden vastgelegd.

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van 3DCarpets.

1.4 Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten tegen de kennelijk (en duidelijk) foutieve prijs.

Artikel 2: Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met 3DCarpets komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres en deze is bevestigd door de besteller. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@3DCarpets .nl. Deze ontbinding is geldig na antwoord van 3DCarpets.

2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd zijn. Retourkosten zijn voor de klant.
Artikel 3: Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro`s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Producten en speciale set aanbiedingen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.

3.3 Producten blijven eigendom van 3DCarpets tot
ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4: Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende wijze worden betaald:

iDEAL is een betalingsmethode die ondernemers gebruiken om hun goederen en/of diensten betaald te krijgen. Klanten kunnen snel online hun factuur betalen in een veilige online omgeving bij hun eigen bank. Zij hoeven zich hier niet voor te registreren. Het bedrag wordt direct van de rekening afgeschreven. Op deze manier wordt het betalingstraject vergemakkelijkt en versneld.Er dient bij 3Dcarpets altijd vooraf betaald te worden. Betaling achteraf via factuur is niet mogelijk.4.2 Verzendkosten zijn niet bij de productprijs inbegrepen en worden in op de factuur in rekening gebracht..

Artikel 5: Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 3DCarpets streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 15 werkdagen na definitieve orderbevestiging te leveren.

5.2 Uitzondering op deze levertijd is een maatwerk product. Zodra er kleden op maat moeten worden gemaakt met een nieuwe vormgeving wordt de levertijd opnieuw vastgesteld.

5.3 Zodra de te leveren producten worden afgehaald gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6: Retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na
aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3) kosten van het transport zijn dan voor rekening van de klant.

6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen 10 werkdagen.

6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur, ongebruikt en in de originele verpakking

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen
de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade, houden wij ons aan de wettelijke procedure voor het herstel bij schade aan het product . Te weten herstellen van de schade of het vervangen van het beschadigde product.

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3 3DCarpets is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 3DCarpets

7.4 Wanneer 3DCarpets om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie wanneer:
- De slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- De originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 In basis zijn de kleden van 3DCarpets slijtvast. Echter wanneer men buiten proportie ruw met het kleed omgaat (zoals met hoeken van bouwblokken in het kleed drukken of scherpe voorwerpen over de print krassen) kunnen er beschadigingen optreden. In deze gevallen geven wij geen garantie.